Finalizare înscriere

Coșul tău este gol.

Categorii de vârstă:

Femei

  • Junior femei: între 14 şi 20 ani (concurentele născute între 1998 – 09 iunie 2004)
  • Senior femei: între 21 şi 39 ani (concurentele născute între 1979 – 1997)
  • Masters femei: peste 40 ani (concurentele născute înainte sau în anul 1978 inclusiv)

Bărbați

  • Junior bărbaţi: între 14 şi 20 ani (concurenții născuți între 1998 – 09 iunie 2004)
  • Senior bărbaţi: între 21 şi 39 ani (concurenții născuți între 1979 – 1997)
  • Masters bărbaţi: peste 40 ani (concurenții născuți înainte de anul 1978 inclusiv)

ÎN CAZ DE TRANSFER BANCAR:

Vă rugăm ca pe ordinul de plată să menționați următoarele: TAXA TDT, numele și prenumele participantului. În cazul în care virați taxa de participare pentru mai multe persoane, Vă rugăm să menționați doar numele de familie a participanților. În vederea verificării mai ușoare a viramentelor, Vă rugăm ca la înregistrarea on-line să menționați numele titularului de cont de unde se face viramentul.

Înscrierea minorilor:

Pentru înscrierea participanţilor care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani, este obligatorie prezenţa la înscriere a cel puţin unuia dintre părinţi sau tutori, care îşi va exprima în scris acordul de participare al minorului. În caz de pre-înregistrare acordul va fi prezentat la preluarea kit-ului de participare la fața locului.